ÔĽŅ


Slik gjennomf√łres kj√łretimene

En kj√łretime varer i 45 minutter og g√•r fra tiden du setter deg inn i bilen til du forlater den igjen. Dvs. at i timen er det medregnet planlegging av timen, tilbakemelding og bestilling av ny time.

Vi henter og bringer i n√¶rmilj√łet, men noen ganger er det lurt √• m√łtes andre steder for √• utnytte timen bedre med hensyn til hva det skal √łves p√•.

Avbestilling av timen m√• foreg√• senest kl 12:00 en virkedag f√łr timen skal kj√łres, dvs at hvis du har time p√• mandag m√• den avbestilles senest fredagen f√łr. . Obligatoriske kurs/timer m√• avbestilles senest kl. 12:00 tre virkedager i forveien. For sent avbestilt time m√• betales i sin helhet.

 

Du kan melde din interesse for √• starte kj√łreoppl√¶ring via v√•rt kontaktksjema her:Kontakt Oss

Hele opplæringen er delt opp i 4 ulike deler:

Trafikalt grunnkurs m√• v√¶re gjennomf√łrt f√łr du kan begynne √• √łvelseskj√łre privat, og ta kj√łretimer. Les mer om trafikalt grunnkurs her.

Etter √• ha gjennomf√łrt trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er n√łdvendig for √• ha godt utbytte av trafikal oppl√¶ring i trinn 3.

Eleven skal ha s√• god teknisk kj√łreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kj√łret√ły til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i √• bruke bilen og oppdage mangler ved bilen.

  Eleven skal:
 • ha kunnskap om reglene for f√łrerkort og trafikkoppl√¶ring
 • ha kunnskap om bilens oppbygging med tanke p√• sikkerhet og milj√ł
 • ha kunnskap om eiers og brukers ansvar for kj√łret√łyets stand og bruk, og om √łkonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
 • ha kunnskap om menneskets kapasitet og trafikkens krav
 • kunne gj√łre seg klar for kj√łring
 • kunne sette i gang, og stanse i variert terreng
 • kunne gire, styre, akselerere og bremse i variert terreng
 • kunne rygge, vende og parkere
 • kunne beherske grunnleggende kj√łret√łybehandling i omr√•der med liten trafikk
 • kunne utf√łre aktuell sikkerhetskontroll av bilen.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 2 gjennomf√łre trinnvurdering i samsvar med
¬ß¬†7-5 i forskrift om trafikkoppl√¶ring og f√łrerpr√łve.

Etter √• ha gjennomf√łrt trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er n√łdvendig for √• ha godt utbytte av avsluttende oppl√¶ring i trinn 4.

Eleven skal kj√łre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til √• kj√łre bil i trafikk.

  1. Eleven skal

  2. gj√łre rede for trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger, og privatbilismen i et milj√łperspektiv
  3. gj√łre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
  4. gj√łre rede for tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken og de regler som gjelder for bilkj√łring
  5. ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
  6. ha bestemt kj√łrem√•te i bolig-, tettsted- og bymilj√ł
  7. ha presis kj√łreteknikk p√• h√łyhastighetsveg
  8. kj√łre effektivt og behagelig, milj√łriktig og √łkonomisk i variert trafikkmilj√ł i god samhandling med andre trafikanter.

Eleven skal gjennomf√łre sikkerhetskurs p√• √łvingsbane i samsvar med ¬ß 11-6 i forskrift om trafikkoppl√¶ring og f√łrerpr√łve, og ¬ß 11-7 i forskrift om trafikkoppl√¶ring og f√łrerpr√łve. Kurset gjennomf√łres mot slutten av oppl√¶ringen i trinn 3. Unntaksvis kan kurset gjennomf√łres i tilknytning til deler av den avsluttende oppl√¶ringen i trinn 4, jf. ¬ß 11-5 i forskrift om trafikkoppl√¶ring og f√łrerpr√łve, hvis det er fordelaktig for eleven. Det skal s√¶rlig tas hensyn til den totale undervisningsbelastningen og elevens l√¶ringsutbytte n√•r det gj√łres unntak fra hovedregelen.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomf√łre obligatorisk trinnvurdering i samsvar med ¬ß 7-5 i forskrift om trafikkoppl√¶ring og f√łrerpr√łve.

Etter √• ha gjennomf√łrt trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er n√łdvendig for √• kunne kj√łre bil i samsvar med hovedm√•let.

Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.

Eleven skal gjennomf√łre sikkerhetskurs p√• veg i samsvar med ¬ß 11-8 og
¬ß¬†11-9 i forskrift om trafikkoppl√¶ring og f√łrerpr√łve, og i tillegg ha tilstrekkelig √łving.

Etter √• ha gjennomf√łrt trafikkoppl√¶ringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som er n√łdvendig for √• kj√łre bil p√• en ansvarlig m√•te

sperm and a stone√Ęeiacuazione. novaivf.com scaled up to achieve √Ęlens on the glycemic pre-prandial.

.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforst√•else, som er n√łdvendig for √• kj√łre p√• en m√•te som:

 1. er trafikksikker
 2. gir god samhandling
 3. f√łrer til god trafikkavvikling
 4. tar hensyn til helse, milj√ł og andres behov
 5. er i samsvar med gjeldende regelverk.

Kj√łretimer tilpasset den enkeltes behov –